További információk

Az Országgyűlés Hivatala által használt sütik kezelése

Az Országgyűlés Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) által üzemeltetett weboldalakra való belépéssel, ha ezt a böngésző beállításai engedik, a weboldal automatikusan elmenthet információkat a felhasználó számítógépéről, illetve a böngészésre használt eszközéről (táblagép, okostelefon, hordozható okos eszközök), illetve azon e célból ún. számítógépes „sütiket” (cookie) vagy más hasonló programokat helyezhet el. Az adatok kezelője a Hivatal (1055 Budapest, Kossuth tér 1-3., www.parlament.hu, +36-1-441-5000).

A sütikről általában

A süti egy olyan fájl, amely akkor kerül(het) a számítógépre vagy a böngészésre használt más eszközre, amikor a látogató egy weboldalt látogat meg. A sütik több funkcióval is rendelkeznek és több célra is felhasználhatók, így például:

  • információt gyűjtenek a látogatóról, illetve eszközéről,
  • megjegyzik a látogató egyéni beállításait,
  • felhasználásra kerül(het)nek online tranzakciók igénybevételekor, vagy
  • felhasználásra kerül(het)nek a honlapon és más weboldalakon található reklámtartalmak optimalizációjához.

Általánosságban a sütik vagy a más hasonló programok megkönnyítik a honlap használatát, elősegítik, hogy a látogatót a következő látogatáskor felismerje, továbbá, hogy a honlap a látogatók számára igazi webes élményt és hatékony információforrást jelentsen, illetve biztosítják a honlap üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, a visszaélések megakadályozását és az oldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.

A sütik célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A sütiket a felhasználó törölheti saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy az tiltsa a sütik alkalmazását. A sütik alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy az adott oldal működése nem teljes értékű, ezek nélkül nem tudja majd maradéktalanul kihasználni honlapunk minden funkcióját, szolgáltatását, illetve a Hivatal sem tudja garantálni a honlap teljes körű használatát.

A Hivatal által használt sütik fajtája, célja, az általuk kezelt adatok, és a sütik kezelésének lejárati ideje

 

süti fajtája

milyen célt szolgál

milyen adatot rögzít

süti lejárata

GUEST_LANGUAGE_ID

Biztosítja, hogy a böngésző azon a nyel-ven jelenítse meg a webhelyet, ahogyan a felhasználó legutoljára használta, vagy ha a böngésző adott nyelv-re van állítva (pl. an-gol), és a webhelynek van ilyen nyelvi verziója, akkor azt jelenítse meg.

A felhasználó által a portálon utoljára használt megjele-nési nyelv.

1 év

COOKIE_SUPPORT

Technikai süti, amely a használt böngésző sütikezelését kérdezi le.

Megjegyzi, hogy az adott böngészőből utoljára pl akadály-mentes módban használták-e a webhelyet.

1 év

JSESSIONID

A munkameneteket tárolja. Lehetővé teszi a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését egy láto-gatás során.

Applikációs szerver által véletlensze-rűen generált egye-di munka-menet-azonosító.

Ezen sütik érvényes-ségi ideje kizárólag az aktuális látogatás-ra vonatkozik, a munkamenet végez-tével, illetve a böngé-sző bezárásával auto-matikusan törlődik a számítógépről, ha az így van beállítva.

LFR_SESSION_STATE_*

A webhely látogatóit nem érinti, csak a bejelentkezett felhasználókat.

A portállal történt utolsó interakció ideje.

high_contrast_mode

A felhasználó kényel-mét szolgáló süti, amelynek célja, hogy a honlap akadálymentes használata elérhető legyen.

Megjegyzi, hogy az adott böngészőből utoljára akadály-mentes módban használták-e a web-helyet.

A honlap teljesítménye, fejlesztése érdekében statisztikai célból a Hivatal a Google Analytics egyes sütijeit (_gat; _gid; _ga ) használja, amely a látogatottsági adatokról ad bővebb tájékoztatást. A Google cookie-kezeléséről itt olvashat részletesen.

A sütikezelés jogalapja

A Hivatal az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján kezeli a sütiket. Az adatkezelő lefolytatta a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetében az érdekmérlegelési tesztet, amelynek eredményeképpen megállapította, hogy az adat-kezelésnek más alternatívája nincs, az nem jelent olyan mértékű beavatkozást az érintettek magánéletébe, amely sérelmesnek tekinthető, továbbá rendelkezésre állnak az Általános Adatvédelmi Rendelet által biztosított jogosultságok, amelyek érvényesítésére a felhasználóknak bármikor lehetőségük van, továbbá a böngésző beállításában a felhasználó bármikor kitörölheti a sütiket. Az egyes népszerűbb böngészők sütibeállításairól a következő linkeken tájékozódhat bővebben: Chrome, Firefox, Explorer, Safari (iPhone, iPad), Safari (Mac) .

Amire a Hivatal használja a sütiket, illetve más hasonló programokat

  • megmondja, hogy a felhasználó járt-e már honlapunkon, illetve, hogy milyen aloldalakat vagy más parlament.hu domainhoz tartozó oldalakat látogatott meg,
  • milyen funkciókat, szolgáltatásokat vett igénybe,
  • milyen információk után érdeklődött, vagy melyek azok, amelyek leginkább érdekelhetik.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Hivatal által a honlapüzemeltetés során használt sütik önmagukban nem teszik lehetővé a látogató személy szerint beazonosítását. Erre tekintettel az Általános Adatvédelmi Rendelet 15-22. cikkeiben biztosított érintetti jogok gyakorlása csak abban az esetben lehetséges, ha a látogató előzetesen azonosítja magát, és az általa használt készüléket. Ez utóbbi esetben kérelmét a Hivatal adatvédelmi tisztviselőjéhez nyújthatja be az adatvedelem(kukac)parlament.hu elektronikus levélcímen.

Egyéb információk a Hivatal által üzemeltetett honlappal kapcsolatban

A honlapon a Hivataltól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozások is találhatók. Ezek szolgáltatója a saját szerverére történő közvetlen kapcsolódás miatt esetleg felhasználói adatokat képes gyűjteni (és ezeket esetlegesen olyan országok területén kezelni, amelyek nem minősülnek adatkezelési szempontból biztonságos harmadik országnak), amelyre a Hivatalnak semmiféle ráhatása sincs. Ezen adatgyűjtésekért semmiféle felelősséget nem vállalunk, ezek kizárólag a felhasználó jóváhagyásával folynak, annak visszavonásáig, a sütik tiltásáig, illetve törléséig. A külső szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából ún. webjelzőket (web beacons) is használnak.

Jelenleg a honlapunk által használt harmadik fél általi sütik, illetve más hasonló program: a Google Analytics szolgáltatása (pl. remarketing, Google Display hálózati megjelenítési jelentések, a Google Analytics demográfiai és érdeklődési jelentései).